Na výroční den vydání prvního úředního předpisu o obecních kronikách v Čechách, 31. srpna 2018, se bude v Praze konat odborná konference KRONIKA 21. STOLETÍ: BUDOUCNOST ČI PROKLETÍ?

V profilových projevech nejvýznamnějších zástupců dnešních kronikářů se zaměříme na současný stav obecních kronik a pokusíme se formulovat zejména hlavní problémy v kronikářské legislativě.

Ve druhé části se bude věnovat stavem a možnostmi podpůrných profesí: jazykem a jazykovými prostředky současných kronik, výtvarnými obory využívanými v kronikách, elektronickým publikováním s tištěným výstupem, využitelností prostředků současné žurnalistiky a samozřejmě shrnutím nejnovějšího vývoje v historických vědách, diplomatice a archívnictví.

Poslední část se bude zabývat vizí sdíleného informačního prostoru na podporu zpravodajství a pramenů pro události regionálního a místního významu. Sledujte další informace na webových stránkách www.osyka.org a www.kronikari.info.

PhDr. Karel Fryč, Moldava