(Aktualizováno 14. 6. 2018) Nabízíme vám přehled vzdělávacích akcí určený zejména pro kronikáře obcí a měst. Seminářů se dále mohou zúčastnit starostové a zastupitelé obcí a měst, pracovníci obecních a městských úřadů, spolkoví a farní kronikáři a další zájemci. Seminář s názvem Kronika 21. století  je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. Účastníci všech seminářů obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Informace budeme postupně doplňovat.

Pořádajícím organizacím nabízíme zveřejnění data a krátkého popisu semináře s odkazem na přihlášku na tomto místě.

21. srpna (úterý) – ČESKÉ BUDĚJOVICE – Kronika obce – pořadatelem je Vzdělávací centrum ČR, pobočka České Budějovice. Seminář je určený pro začínající kronikáře, kronikáře, kteří podobné školení nikdy neabsolvovali a pro představitele obcí, kde se kronika dlouho nevedla.  Přihlášky a informace najdete zde.

22. srpna (středa) – PRAHA –  Kronikářská praxe II. – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Střední Čechy. Seminář je zaměřen na vedení kroniky na počítači s následným vytištěním a internetové zdroje informací pro kronikářské zápisy. Přihlášky a informace najdete zde.

23. srpna 2018 (čtvrtek) – ZLÍN – Kronikářská praxe II. – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Olomouc.  Seminář je zaměřen na vedení kroniky na počítači s následným vytištěním a internetové zdroje informací pro kronikářské zápisy. Přihlášky a informace najdete zde.

24. srpna (pátek) – BRNO – Kronikářská praxe I. pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Brno. Seminář je zaměřen na přílohy ke kronice a činnost kronikáře v rámci obce.  Přihlášky a informace najdete zde.

31. srpna 2018 (pátek) – PRAHA – Den českých kronikářů. Kronika 21. století: Budoucnost či prokletí? Odborná konference v Praze. Bližší informace zde.

27. září 2018  (čtvrtek) – Seminář pro kronikáře obcí mikroregionu Nechanicko

29. října 2018 (pondělí) –  OLOMOUC – Kronikářská praxe II – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Olomouc. (bude upřesněno)

30. října 2018 (úterý) –  OSTRAVA – Kronikářská praxe II pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Olomouc. (bude upřesněno)


Již proběhlo:

29. března 2018 (čtvrtek) –  BRNO – Kronika 21. století – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Brno.

1. března 2018 (čtvrtek) – JIHLAVA – Obecní kronika – pořadatelem je Vzdělávací centrum ČR.

9. února 2018 (pátek) – LIBEREC – Obecní kronika – pořadatelem je vzdělávací agentura Vzdelavani.com.

8. února 2018 (čtvrtek) –  PLZEŇ – Kronika 21. století – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Plzeň.

3. února 2018 (pátek) – ZLÍN – Kronikářská praxe I – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Olomouc.