• Usnesení zastupitelstva obce o založení obecní kroniky (pokud nebyla kronika v obci vedena)
  • Usnesení zastupitelstva obce o jmenování kronikáře (pokud nebyl kronikář jmenován)
  • Zakoupit trvanlivý papír určený pro dokumenty (tvorba příloh, čistopis kroniky vedené na počítači s následným vytištěním)
  • Zakoupit pro pisatele kroniky dokumentní pero a inkoust (v případě ručně psané kroniky)
  • Zajistit dostatečně kvalitní počítačovou sestavu včetně tiskárny (případně i skeneru) a softwarového vybavení pro kronikáře (v případě kroniky vedené na počítači s následným vytištěním) v případě, že kronikář nebude používat techniku vlastní
  • Zpracovat a schválit pravidla tvorby kroniky obce (dohoda o provedení práce, sběr materiálu, schvalování zápisu, vytvoření čistopisu)
  • Zajistit vazbu kroniky
  • Vyčlenit pro kroniku a její přílohy místo na obecním úřadě (uzamykatelná skříň)
  • Poskytnout kronikáři kancelářské potřeby a spotřební materiál (šanony, fotoalba, desky, obálky…)

(článek byl zveřejněn 18. 10. 2007, aktualizován 14. 1. 2021)