– Usnesení zastupitelstva obce o založení obecní kroniky (pokud nebyla kronika v obci vedena)
– Usnesení zastupitelstva obce o jmenování kronikáře (pokud nebyl kronikář jmenován)
– Zakoupit trvanlivý papír určený pro dokumenty odpovídající § 5 odst. 1 vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
– Zakoupit pro pisatele kroniky dokumentní pero a inkoust (v případě ručně psané kroniky)
– Zajistit dostatečně kvalitní počítačovou sestavu včetně tiskárny (případně i skeneru) a softwarového vybavení pro kronikáře (v případě kroniky vedené na počítači s následným tiskem)
– Svázání knihy (v případě ručně psané kroniky)
– Vyčlenit pro kroniku a její přílohy místo na obecním úřadě