Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři dlouhá léta úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, ČR, o.p.s. a Vzdělávacím centrem ČR,  které pořádají prezenční i on-line vzdělávací semináře.

Připravované semináře:

26. 10. 2023 Ostrava (prezenční seminář): Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. Přihlášky a informace zde.

27. 10. 2023 Brno (prezenční seminář): Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. Přihlášky a informace zde.

 


Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři nabízí možnost zhlédnutí on-line seminářů Bližší informace najdete ve zvláštním článku.


Další možností, jak informace o vedení kroniky získat, je pro kronikáře osobní nebo on-line konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury. Chtěli byste uspořádat ve vašem mikroregionu seminář o obecní kronice a hledáte lektora? Napište nám na redakce@kronikari.info.  


Uskutečněné semináře v roce 2023:

25. 8. 2023 Praha (prezenční seminář): Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. 

23. 8. 2023:  Venkovské fórum 2023, Rochlov: Kronika 21. století (seminář pro mikroregion Radbuza), účast 45 kronikářů

22. 8. 2023 ON-LINE: Obecní kronika (úvodní kurz).  Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Kurz proběhl on-line v prostředí MS Teams a byl akreditován Ministerstvem vnitra ČR. Účast 16 kronikářů.

14. 3. 2023 České Budějovice: Obecní kronika –  Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádalo  Vzdělávací centrum ČR – pobočka České Budějovice. Účast 21 kronikářů.

13. 3. 2023 Jihlava: Obecní kronika –  Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádalo  Vzdělávací centrum ČR – pobočka Jihlava. Účast 23 kronikářů.

2. 3. 2023 Praha: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.