Založení kroniky je plně v kompetenci obce (§ 1 zákona č. 132/2006 Sb.), která také rozhoduje o obsahu zápisu (§ 3 zákona č. 132/2006 Sb.) impotenciastop.com/. V praxi je to v případě malých obcí usnesením zastupitelstva obce. Dalším usnesením, které následuje, je obvyklé jmenování kronikáře (kronikářů) obce, který (kteří) má (mají) na starosti každoroční zápisy do obecní kroniky.
Rozhodnutí o založení kroniky a jmenování kronikáře (kronikářů) znamená pro obec určitou finanční zátěž ve smyslu budoucích nákladů souvisejících s pořízením a vedením kroniky, její ochranou a uložením, proto je třeba s uvedenými náklady počítat při tvorbě rozpočtu obce.