Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ze dne 14. dubna 2006 upravuje formu vedení kroniky v § 2, článek 1.

Jsou dvě možné formy vedení kroniky:
– ručně psaná kronika
– kronika vedená na počítači s následným tiskem

Rozhodnutí, zda obec bude vést ručně psanou kroniku nebo kroniku vedenou na počítači s následným tiskem je plně v její kompetenci. Obě dvě možnosti mají řadu výhod a nevýhod.

Ručně psaná kronika
+ tradiční forma
+ reprezentativnost (určena pro prezentaci)
+ využitelnost pro menší obce
– jedinečnost kroniky
– značné nároky na kronikáře (krasopis, úprava)

 

Kronika vedená na počítači s následným tiskem
+ větší efektivnost
+ možnost vytištění neomezeného počtu kopií textu
+ lepší využitelnost pro badatele
+ možnost umístění kopie vytištěné kroniky na několika místech (tím je zajištěna její existence v případě nenadálé havárie či katastrofy)
– nároky na kronikáře v oblasti využívání výpočetní techniky, zpracování informací
– nutnost zajištění výpočetní techniky
– méně vhodná pro menší obce (délka zápisu)

 

(Článek byl zveřejněn 18. 10. 2007, aktualizován 2. 2. 2020.)