Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ze dne 14. dubna 2006 upravuje formu vedení kroniky v § 2, článek 1.

Jsou dvě možné formy vedení kroniky:
– ručně psaná kronika
– kronika vedená na počítači s následným tiskem

Rozhodnutí, zda obec bude vést ručně psanou kroniku nebo kroniku vedenou na počítači s následným tiskem je plně v její kompetenci. Obě dvě možnosti mají řadu výhod a nevýhod.

Ručně psaná kronika
+ tradiční forma
+ reprezentativnost (určena pro prezentaci)
+ využitelnost pro menší obce
+ nižší náklady na pořízení než v případě kroniky vedené na počítači s následným tiskem (orientačně 6000 Kč, do částky není započítána případná odměna kronikáři)
– jedinečnost kroniky
– značné nároky na kronikáře (krasopis, úprava)

Kronika vedená na počítači s následným tiskem
+ větší efektivnost
+ možnost vytištění neomezeného počtu kopií textu
+ lepší využitelnost pro badatele
+ možnost umístění kopie vytištěné kroniky na několika místech (tím je zajištěna její existence v případě nenadálé havárie či katastrofy)
– nároky na kronikáře v oblasti využívání počítačové techniky
– vysoké náklady na pořízení a provoz počítačové sestavy včetně tiskárny (orientačně 20 000 Kč)
– méně vhodná pro menší obce (délka zápisu)