Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky
Tag

Osobní údaje

Obecní kronika a GDPR: Otázky a odpovědi

Nabízíme vám stručný přehled informací týkající se otázky skloňované zkratky GDPR ve vztahu k obecním kronikám a práci kronikáře.

Rady strýčka Toma – Co je to GDPR?

Drahý strýčku, v poslední době kolem neustále slyším zkratku GDPR a nevím o co se jedná. Tuším jen, že to má něco společného
Pokračovat ve čtení

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci vedení obecních kronik

Formulace souhlasu s uvedením osobního údaje v obecní kronice

V souvislosti s platným zákonem 101/2000 Sb. (Zákon na ochranu osobních údajů) jsou obce povinné v případě, že usoudí, že v zápisu do
Pokračovat ve čtení

Vítání občánků a jubilea ve světle osobních údajů… Co z toho plyne pro kronikáře?

Zkušeným kronikářům nemusíme již připomínat známý fakt, že Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb. nepředpokládá, že v kronice budou uváděny jakékoli soupisy místních
Pokračovat ve čtení

Osobní údaje – praktický návod, jak řešit problém

V Chuchli jsme se do problému pustili razantně. Od letošního roku podepisují rodiče nových chuchelských občánků speciální formulář, ve kterém souhlasí se zveřejněním
Pokračovat ve čtení

Parlamentní listy: O perlách z poslaneckých lavic a zákonu na ochranu osobních údajů…

V textu na adrese http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ondrej-Masek-O-politice-a-jejim-odtrzenim-od-reality-229428 se mimo jiné píše: “5. Zákon o ochraně osobních dat. Pokud chce například obecní kronikář zařadit do kroniky
Pokračovat ve čtení

Kronikáři se setkali v muzeu

Pelhřimov – Kronikáři, kteří píší kroniky měst a obcí na Pelhřimovsku v úterý zaplnili freskový sál zámku pánů z Říčan. Ke kronikářské abecedě,
Pokračovat ve čtení

Zákon na ochranu osobních údajů a obecní kronika

Na semináři v Lysé nad Labem zazněly z úst PhDr. Pavla Fojtíka z Polabského muzea Poděbrady závažné informace týkající se vztahu zákona o
Pokračovat ve čtení

© (c) Kroniky a kronikáři 1999-2016

Kroniky a kronikáři - zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv.
Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část zpravodaje publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail: redakce@kronikari.info.