Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky

Jaký lze použít papír pro vedení obecní kroniky ručně psané nebo v elektronické podobě s následným vytištěním?

Zákon o kronikách obcí (132/2006 Sb.) se ve svém paragrafu 2 odkazuje na aktuálně neplatnou vyhlášku o podrobnostech výkonu spisové služby.

Kontakty na knihařské dílny

Mezi námi kronikáři kolují informace o knihařských mistrech, kteří jsou schopní pro obec vyrobit obecní kroniku tak říkajíc na míru. Nabízíme vám přehled
Pokračovat ve čtení

Pozvánka na 15. setkání AKRON

Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním?

Nabízíme vám třetí vydání praktického a stručného metodického materiálu pro kronikáře, zastupitele a starosty obcí a měst  s názvem Jak vést obecní kroniku
Pokračovat ve čtení

Neúspěšné pokusy o založení pamětní knihy města Plzně I

[1] „Mnozí lidé rozumní, světští i duchovní, rádi čtou kroniky a příhody lidí těch, kteříž před nimi byli, a kterak se za jejich
Pokračovat ve čtení

Setkání kronikářů v Bašti

26. dubna se konalo setkání kronikářů v Bašti (okr. Praha – východ), které připravil Státní okresní archiv Praha – venkov ve spolupráci s
Pokračovat ve čtení

Jak vzniká knížka?

Když vyšla má knižní publikace Ulicemi Hostivaře a Horních Měcholup,…

Anketa: Počasí v obecní kronice

Jakým způsobem zapisujete do kroniky informace o počasí ve vaší obci? Napište nám svoji odpověď na e-mail: redakce@kronikari.info, do komentářů pod tento článek nebo do
Pokračovat ve čtení

Kroniky a kronikáři 1/2024

Titulní stránku prvního letošního čísla uvozuje ukázka kroniky obce Litohlavy (okres Rokycany), která zvítězila v kategorii ručně psaných kronik v obcích od 501
Pokračovat ve čtení

Beseda: Kronikář má výročí

Ojedinělou akci pořádá ve čtvrtek 11. dubna od 18.00 hod. městys Ledenice. V tamním divadelním sále vedle radnice bude představen historický prapor z roku 1898,
Pokračovat ve čtení

Ukázky kronik obcí Plzeňského kraje

Letopisecká komise v Praze 16 – Radotíně existuje více než 100 let

Radotínská letopisecká komise, která si v roce 2022 připomněla 101 let od svého vzniku, nabídla v roce 2023 několik nových akcí pro veřejnost.

Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.

Plné znění zákona o kronikách obcí 132/2006 Sb., kterým se řídí všechny obce České republiky a podle statutů měst i městské části a
Pokračovat ve čtení

100. Letopisecké setkání v Praze 19 – Kbely

Kbelům se před lety ztratila první kronika – Pamětní kniha a lidé se stále více  zajímali o historii Kbel. Proto se v pátek
Pokračovat ve čtení

Máte svůj kronikářský průkaz nebo alespoň potvrzení?

Součástí práce kronikáře je monitorování veškerého dění v obci. Povinností je proto účast na většině akcí spolků, organizací a dalších zájmových skupin. Za
Pokračovat ve čtení

Na Olšanských hřbitovech byly zrekonstruovány hroby čtyř pražských primátorů

Na Olšanských hřbitovech 21. února 2024 pražský primátor Bohuslav Svoboda a náměstkyně primátora Alexandra Udženija slavnostně představili čtyři nově opravené náhrobky pražských primátorů.
Pokračovat ve čtení

Vedení školní kroniky

Školní kronika dnes není součástí povinné školní dokumentace. Řada škol ovšem svoji kroniku vede jako svébytný doklad o úspěšných aktivitách školy, jejích žáků
Pokračovat ve čtení

Jak často musí obec kroniku doplňovat? Kdo kroniku schvaluje?

Dle zákona 132/2006 Sb. zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec. Znamená to, že zápis
Pokračovat ve čtení

Proč není doporučeno zveřejňovat aktuální kronikářské zápisy na webu obce?

Vedení obecní kroniky je upraveno zákonem č. 132/2006 Sb., zákon o kronikách obcí, který obcím ukládá povinnost vedení kroniky. Zákon dále stanovuje způsob
Pokračovat ve čtení

Aktuality z redakce – únor 2024

Přinášíme čerstvé novinky z redakční kuchyně zpravodaje Kroniky a kronikáři. Připomínáme, že se blíží uzávěrka prvního čísla tištěného zpravodaje Kroniky a kronikáři.  Stále nám
Pokračovat ve čtení

Vedení obecních kronik v hlavním městě Praze

Moderní obecní kronika v hlavním městě Praze po vzniku Československé republiky v roce 1918 vedena nebyla, a to ani v návaznosti na zákon
Pokračovat ve čtení

Nabídka konzultace k vedení kroniky

Vážení čtenáři, nabízíme vám možnost osobní nebo on-line konzultace přes aplikaci MS Teams.

Anketa: Kronika a umělá inteligence

Ovlivní umělá inteligence činnost kronikářů v České republice? Budou psát obecní kroniky roboti? Napište nám svoji odpověď na e-mail: redakce@kronikari.info, do komentářů pod tento
Pokračovat ve čtení

Semináře pro kronikáře v roce 2024

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři dlouhá léta úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, ČR, o.p.s. a Vzdělávacím centrem ČR,  které pořádají
Pokračovat ve čtení

On-line semináře pro kronikáře

Pro kronikáře, zastupitele, starosty obcí nabízíme v  souvislosti s vedením obecní kroniky celou řadu seminářů:

Kronikářský balíček

Obcím, které mají zájem vést svoji kroniku ručně, nabízíme možnost zakoupení dvou nejdůležitějších potřeb pro psaní kroniky. V KRONIKÁŘSKÉM BALÍČKU můžete zakoupit vlastní
Pokračovat ve čtení

PF 2024

Vážení čtenáři, milí kolegové kronikáři, přejeme Vám úspěšný rok 2024, hodně zdraví, radosti, pohody a mnoho pozitivních kronikářských zážitků.

Jaké semináře se konaly v roce 2023?

Přinášíme přehled seminářů, které se konaly ve spolupráci se zpravodajem Kroniky a kronikáři v roce 2023.

Venkovské fórum v Rochlově

23.8.2023 se konal na zámku v Rochlově na Plzeňsku v rámci dvoudenní akce Venkovské fórum 2023 seminář pro kronikáře. Více než 45 kronikářů
Pokračovat ve čtení

Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje má své vítěze

V prostorách víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni byly ve středu 13. prosince 2023 vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže O nejlepší
Pokračovat ve čtení

On-line seminář: Vedení obecní kroniky v textovém editoru – tipy a názorné ukázky (5. 2. 2024)

Obsah kurzu: praktické ukázky vedení kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním práce se styly tvorba obsahu tvorba rejstříku poznámky pod čarou citace
Pokračovat ve čtení

Vyšla nová kniha Historie obce Janoslavice

V listopadu roku 2023 vydala Obec Rohle knihu nazvanou Historie obce Janoslavice od autora Luboše Berky. Historie obce je popsána na celkem 136
Pokračovat ve čtení

Digitální archeologie: Odhalte stopy minulosti v krajině

Archeologický informační systém České republiky se stal partnerem Týdne pro Digitální Česko, který proběhne v týdnu 20.–24. 11. 2023 v různých koutech ČR, ale i
Pokračovat ve čtení

Jak vést kroniku sboru dobrovolných hasičů?

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jehož součástí jsou sbory dobrovolných hasičů, je jednou z nejpočetnějších zájmových organizací v České republice. Více než 350 tisíc
Pokračovat ve čtení

700 let obce Straky

V sobotu 2. září si občané Strak na Nymbursku připomenuli oslavou sedmisté výročí první písemné zmínky o své obci. K tomuto výročí vydalo
Pokračovat ve čtení

Strýčický jazykový ostrov v jižních Čechách

Oblast bývalého jazykového ostrova Strýčice se nacházela v jižních Čechách, mezi Českými Budějovicemi a Prachaticemi a rozkládala se cca na 65 čtverečních kilometrech. V roce
Pokračovat ve čtení

Knihu jsem věnovala všem občanům Huštěnovic

Kroniku obce Huštěnovice jsem sepisovala dvacet čtyři let, téměř celé čtvrtstoletí. Za ta léta mně dobře znali spoluobčané a já je. Při besedování,
Pokračovat ve čtení

Setkání kronikářů v Šumperku

Ve čtvrtek 19. října 2023 proběhl již šestý ročník setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. Tentokrát kronikáře hostil Státní okresní archiv Šumperk a
Pokračovat ve čtení

Den s hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Pletený Újezd je velice aktivní součást naší vesnice. Kromě zásahů (nedávno například hasili obří požár v Kladně – Dubí, který
Pokračovat ve čtení

Diplom za vzorné vedení kroniky

Celostátní soutěž Vesnice roku pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR už od roku 1995. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro
Pokračovat ve čtení

Spolky v obecní kronice

Jako zaznamenáníhodnou událost může kronikář i obec vyhodnotit zprávu o činnosti spolku v  konkrétní obci za uplynulý rok. Jakým způsobem takovou kapitolu v kronice zpracovat? Kde
Pokračovat ve čtení

Setkání kronikářů v Mikulově

Muzejní spolek v Mikulově, z.s. zorganizoval již druhé setkání kronikářů obcí  Břeclavska, které se uskutečnilo v sobotu 4. listopadu 2023 dopoledne v předsálí
Pokračovat ve čtení

Ve Vestci se setkali kronikáři Dolnobřežanska

„V loňském roce došlo ke sloučení okresních archivů Praha-východ a Praha-západ do jednoho archivu s názvem Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v
Pokračovat ve čtení

Kroniky a kronikáři 2/2023

Druhé letošní číslo je věnováno spolkům. Jak do obecní kroniky zaznamenat informace o spolcích v konkrétní obci? S jakými úskalími si musí poradit
Pokračovat ve čtení

5. ročník soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje

Plzeňský kraj vyhlásil pátý ročník soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje. Kraj se tak snaží ocenit náročnou a záslužnou práci obecních kronikářů, která
Pokračovat ve čtení

ČT: Kronikáři zachycují dějiny měst a obcí

V rámci pořadu Události v regionech (Ostrava) v programu České televize byla zveřejněna reportáž s názvem: Kronikáři zachycují dějiny měst a obcí, ve
Pokračovat ve čtení

Pozvánka na Setkání nejen kronikářů v Horšovském Týně

Kronika a obecní identita

Do redakce nám napsala studentka Lucie Řezníčková, která zpracovává bakalářskou práci na téma KRONIKA – způsob zachování obecní identity.

Kdo kontroluje dodržování zákona 132/2006 Sb. o kronikách obcí?

„Kdo je příslušný ke kontrole, zda je kronika vedena – zda příslušný státní okresní archiv či Ministerstvo vnitra České republiky, respektive Odbor archivní
Pokračovat ve čtení

VI. ročník Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

© (c) Kroniky a kronikáři 1999-2021

Kroniky a kronikáři - zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv.
Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část zpravodaje publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail: redakce@kronikari.info.