Kronika není jenom text popisující události uplynulého roku. Její významnou součástí jsou dokumenty nejrůznějšího charakteru, který text doplňují a oživují. U starších kronik se často vkládaly přímo do textu v pamětní knize a ojediněle se tak děje i dnes. Že to není správná praxe dokazují rozložené hřbety knihy a různě se odlepující dokumenty, které se v mnoha listech kroniky jen těžko hledají. Takové materiály patří do příloh, které by měly tvořit součást každé obecní či městské kroniky.

Druhy příloh
Přílohy mohou být nejrůznějšího typu. Běžné jsou fotografie, ale také novinové výstřižky s texty vážícími se na popisované události, nebo celé noviny s články o místním dění. Dále různé pozvánky na místní akce, zajímavá korespondence kronikáře s pamětníky, rodáky. Dále různé propagační a informační tištěné materiály o naší obci a jejím okolí. V naší kronice uchováváme v přílohách i rozhovory s pamětníky, které by samy o sobě zaplnily velkou část hlavní knihy, kam se kronika píše. Pak tam máme nosiče elektronických médií (CD, DVD, flešky) s obrazovými a zvukovými záznamy z rozhlasu i televize o našem místě. Součástí příloh je i elektronická podoba kroniky, kterou vedeme již 8 let.

Odkazy na přílohy v textu
Přílohy mají smysl, pokud jsou na ně v textu výrazné a srozumitelné odkazy, aby čtenář kroniky věděl, že existují takové doplňky a správě a co nejrychleji si je v případě zájmu našel. Tomu pomohou odkazy, které jsou napsané přímo v textu kroniky, kde se uvádějí stránky a označení příloh, které se k textu váží. Píšeme je přímo v textu a na patřičná místa je uvedeme např. v závorce. Doporučoval bych, aby každý uzavřený rok zápisu, končil soupisem příloh vážící se k právě dopsanému textu.

Orientace v přílohách
Velmi důležité je systematické uspořádání příloh, tak aby se v nich čtenář rychle a snadno orientoval. Je to problém, který jsme v naší kronice dost nedocenili a máme s tím nyní problémy. Na začátku jsme totiž vůbec nečekali, že příloh bude tolik a že budou tak rozmanité. A tak jsme provedli jejich rozdělení, tak jak je výše uvedeno. Ale tak, jak šly roky, soubor příloh rok od roku rostl, až z něj byl poměrně velký a málo přehledný balík. Dnes si myslíme, že je přinejmenším nutné, u každého čísla přílohy, za lomítko přidávat rok jejich zařazení. Ideální by bylo tvořit přílohy pro každý rok zvlášť. Ale to je z cely individuální, podle místních zvyklostí a rozsahu příloh. Některý rok je jich totiž poměrně hodně, ale hned ten další třeba mnohem méně. V každém případě je třeba, aby přílohy měly velmi přehledný a srozumitelný seznam, ještě lépe i rejstřík.

Možnosti příloh: Změny a doplňování v přílohách
Výhodou a zároveň i problémem příloh kroniky je možnost přílohy průběžně doplňovat, ale také je vyřazovat a třídit. To s textem v knize kroniky nejde a ani to není přípustné. Přílohy to dovolují a kronikář by této možnosti měl využívat, ale nikdy by ji neměl zneužívat. Přílohy naší kroniky převyšují počet stránek hlavní kroniky. Máme problém s jejich vystavováním, protože jsou většinou volně skládané a o to více hrozí, že budou různě zpřeházeny, nebo se dokonce některé z nich ztratí. Proto je veřejně nevystavujeme, nebo jen jejich malou část.

Přílohy v digitální kronice
Výhodou digitální verze kroniky je možnost vkládat přílohy přímo do textu. Sám si myslím, že právě taková podoba místní kroniky bude v příštích letech nejvíce žádaná a čtená. Přílohy jsou vloženy přímo a na správném místě a tím přímo oživují a doplňují psaný text. Domnívám se, že v budoucnu je toto řešení příloh a psaného textu perspektivní, ale vyžaduje v digitální úpravě zabezpečení proti možnosti manipulace s textem a jeho dodatečnými změnami a úpravami.