V případě, že kronikář bude pro obec provádět jakýkoliv soupis domů či obyvatel dané obce, je třeba mít na zřeteli, že se jedná
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.