Osobní údaje a zpravodaj Kroniky a kronikáři

 

V souvislosti s úpravami legislativy, která se týká ochrany osobních údajů, bychom vám chtěli připomenout, že při používání našich služeb s námi sdílíte informace osobního charakteru. Tyto údaje můžete změnit ve svém Nastavení účtu kdykoliv v průběhu užívání našich služeb.

 

Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Vydavatel zpravodaje Kroniky a kronikáři: Mgr. Tomáš Hromádka – Regionplus, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4, IČ: 03582205 a jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (v rámci objednávky předplatného zpravodaje Kroniky a kronikáři, v rámci objednávky služby, kterou poskytujeme, v rámci objednávky zboží, které nabízíme), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se o údaje, které nám sdělíte: Jméno, příjmení, přezdívka (v případě účtu na serveru kronikari.info), heslo v zašifrované podobě, doručovací adresa, fakturační adresa, IČ, e-mail, telefonní číslo, platební údaje a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa soubory cookies, případně jiný online identifikátor.

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje potřebujeme, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.  Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat naše služby.

 

Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Naší snahou je technicky a organizačně zabezpečit web i náš informační systém proti neoprávněnému či nahodilému přístupu. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili (jde obvykle o techniky zajišťující provoz webu kronikari.info, popřípadě firmy zajišťující distribuci zpravodaje Kroniky a kronikáři)

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu? Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti webu). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně náš web i informační systém pravidelně kontrolujeme, zda neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: redakce@kronikari.info. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje?

Co když osobní údaje neposkytnu? Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, naše služby vám nemůžeme poskytovat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů vychází ze zákona 101/2000 Sb. (Zákon na ochranu osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese redakce@kronikari.info, Mgr. Tomáš Hromádka, Na Sádce 1749/1, 149 00 Praha 4