Semináře

Máte zájem o seminář pro kronikáře z Vaší oblasti, mikroregionu, svazku obcí, okresu, kraje? Kontaktujte nás na e-mailu redakce@kronikari.info. Lektor  Mgr. Tomáš Hromádka má s vedením seminářů mnohaleté zkušenosti a mnoho spokojených účastníků využívá získané informace z těchto seminářů v praxi.  Vedle mikroregionů, dobrovolných svazků obcí spolupracujeme také s různými vzdělávacími agenturami. Přehled aktuálních seminářů v roce 2019 najdete zde.

Z referencí:

Dobrovolný svazek Pocidlinsko (2017)

Svazek obcí regionu Písecko (2017)

VIP Konzultace

Potřebujete osobní konzultaci na míru? Nevyhovují Vám termíny seminářů a placený obsah webu Vám nestačí?

Nabízíme Vám rychlé řešení – je možné se domluvit na konzultaci během 24 hodin. Konzultace se týká vedení obecních kronik a vydávání zpravodajů územně samosprávných celků. Konzultace probíhají formou osobní návštěvy – u Vás (osobní konzultace jsou možné od září 2019) nebo formou e-mailu či Skype. Konzultace obvykle trvá 1 až 2 hodiny. Bližší informace na redakce@kronikari.info.

Z referencí:

“S panem Hromádkou jsem se sešla za účelem zjištění více informací o vedení kroniky. V naší obci nikdo proběhlé události od 1996 nezaznamenával, a tak jsme s panem starostou neměli jasnou představu o tom, jakým směrem se při psaní kroniky vydat. Pan Hromádka mi dokázal dokonale osvětlit věci, ve kterých jsem si nebyla jistá, a poskytl mi také nějaké informace navíc. Myslím, že individuální školení mi poskytlo pro psaní kroniky skvělý základ.”

Andrea Štipčáková, kronikářka Nové Lhoty (2019)

 

“Děkujeme za přínosnou konzultaci a vstřícné jednání. Individuální konzultace pro nás byla velmi přínosná, poučná a zároveň i zajímavě zábavná.”

Adéla Červenková, Městský úřad Černošice (2018)