On-line semináře

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři nabízí možnost zhlédnutí nahraných on-line seminářů:

Zatím jsou dostupné:

Celodenní on-line seminář s názvem Jak vést obecní kroniku?  Délka semináře:  4,5  hodiny. Obsah semináře – zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.,  zákon  499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí, ochrana osobních údajů, vedení kroniky – praktické rady a zkušenosti, formální úprava kroniky, schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně), obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, možnosti využití kroniky

Cena za zhlédnutí tohoto semináře je 2 650 Kč (zaplacený seminář lze spouštět opakovaně během jednoho týdne). Bližší informace a objednávky na redakce@kronikari.info

 

Večerní semináře – délka záznamu je vždy cca 1 hodina:

  • Úvod k vedení obecní kroniky (legislativa)  600 Kč
  • Vedení kroniky v elektronické podobě  600 Kč
  • Ruční vedení kroniky 600 Kč
  • Přílohy ke kronice 600 Kč
  • Zdroje informací pro kronikáře 600 Kč

 

Zaplacené semináře lze spouštět opakovaně během jednoho týdne z odkazu, který vám pošleme elektronicky. Bližší informace a objednávky na redakce@kronikari.info.

Semináře

Máte zájem o seminář pro kronikáře z Vaší oblasti, mikroregionu, svazku obcí, okresu, kraje? Kontaktujte nás na e-mailu redakce@kronikari.info. Lektor  Mgr. Tomáš Hromádka má s vedením seminářů mnohaleté zkušenosti a mnoho spokojených účastníků využívá získané informace z těchto seminářů v praxi.  Vedle mikroregionů, dobrovolných svazků obcí spolupracujeme také s různými vzdělávacími agenturami. Přehled aktuálních seminářů v roce 2022 najdete zde.

Z referencí:

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko (2019)

Svazek obcí regionu Písecko (2019)

 

VIP Konzultace

Potřebujete osobní konzultaci na míru? Nevyhovují Vám termíny seminářů a placený obsah webu Vám nestačí?

Nabízíme Vám rychlé řešení – je možné se domluvit na konzultaci během 24 hodin. Konzultace probíhá formou osobní návštěvy – u Vás nebo on-line formou (Teams, Skype). Konzultace obvykle trvá 2 hodiny. Bližší informace na redakce@kronikari.info.

 

Z referencí:

„Ještě jednou bych Vám velice ráda poděkovala za včerejší schůzku, školení, spoustu dobrých rad, odbornou pomoc. Moc děkuji, že jste přijel přímo k nám a poradil mi konkrétně a na míru pro naše vesnické podmínky. Kroniku jsem nikdy nepsala a neměla jsem představu co a jak, ale Vaše školení plné nadšení mi vlilo chuť do žil začít se podílet a snažit se proniknout mezi skutečné a opravdové bardy.“

Kateřina Beranová, kronikářka obce Chotiněves (2020)

 

„S panem Hromádkou jsem se sešla za účelem zjištění více informací o vedení kroniky. V naší obci nikdo proběhlé události od 1996 nezaznamenával, a tak jsme s panem starostou neměli jasnou představu o tom, jakým směrem se při psaní kroniky vydat. Pan Hromádka mi dokázal dokonale osvětlit věci, ve kterých jsem si nebyla jistá, a poskytl mi také nějaké informace navíc. Myslím, že individuální školení mi poskytlo pro psaní kroniky skvělý základ.“

Andrea Štipčáková, kronikářka Nové Lhoty (2019)

 

„Děkujeme za přínosnou konzultaci a vstřícné jednání. Individuální konzultace pro nás byla velmi přínosná, poučná a zároveň i zajímavě zábavná.“

Adéla Červenková, Městský úřad Černošice (2018)

 


Archiv referencí:

Dobrovolný svazek Pocidlinsko (2017)

Svazek obcí regionu Písecko (2017)