Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky
Tag

Legislativa

Moderní obec: Postup při vedení obecní kroniky

* V obci se již několik let nevede kronika. Nyní bychom chtěli tradici obecní kroniky obnovit. Proto nás zajímá, zda je vedení obecní
Pokračovat ve čtení

Údaje v kronice? Mráz bez postihu

Kauzu velešovické kroniky, kde měl bývalý kronikář uvádět osobní údaje obyvatel bez jejich souhlasu, Úřad pro ochranu osobních údajů odložil. Nebyl prý důvod
Pokračovat ve čtení

Kronikář se snadno může dostat do nepříjemné situace, jestliže se obec nebo některý z občanů budou cítit zápisem v kronice poškozeni nebo ohroženi

Státní okresní archiv Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově uspořádali tradiční setkání kronikářů a měst někdejšího semilského okresu.

Papír pro vedení obecní kroniky

Podle § 2 (Vedení a uložení kroniky) zákona 132/2006 Sb. musí být obecní kronika vedena na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty odpovídajícím §
Pokračovat ve čtení

Úvod obecní kroniky

Podle § 3 zákona 132/2006 Sb. se zápis do kroniky provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a o jeho obsahu rozhoduje obec.

Zákon na ochranu osobních údajů a obecní kronika

Na semináři v Lysé nad Labem zazněly z úst PhDr. Pavla Fojtíka z Polabského muzea Poděbrady závažné informace týkající se vztahu zákona o
Pokračovat ve čtení

Zápis do kroniky

Podle § 3 zákona č. 132/2006 Sb. se zápis do kroniky provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O jeho obsahu rozhoduje obec. V
Pokračovat ve čtení

Kronika vedená na počítačí s následným vytištěním

Kronika vedená na počítači by měla mít následující parametry (jedná se pouze o doporučení): – ručně vázaná kniha z volně vytištěných a očíslovaných
Pokračovat ve čtení

Ručně psaná kronika

Ručně psaná kronika by měla mít následující parametry (jedná se pouze o doporučení): – ručně vázaná kniha o 200–400 stranách formátu 30 x
Pokračovat ve čtení

Může pro malou obec psát kroniku sousední obec (společná kronika)?

Ne. Podle §1 zákona 132/2006 Sb. je každá obec povinna vést kroniku obce.

Může kroniku vést více kronikářů?

Ano. Je třeba znovu připomenout, že o obsahu zápisu do kroniky obce rozhoduje obec. Nejen, že může jmenovat kronikáře, ale také může tentokrát
Pokračovat ve čtení

Co je nutno zajistit před prvním zápisem do kroniky?

– Usnesení zastupitelstva obce o založení obecní kroniky (pokud nebyla kronika v obci vedena) – Usnesení zastupitelstva obce o jmenování kronikáře (pokud nebyl
Pokračovat ve čtení

© (c) Kroniky a kronikáři 1999-2016

Kroniky a kronikáři - zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv.
Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část zpravodaje publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail: redakce@kronikari.info.