Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky
Tag

Legislativa

Pozor na smlouvu o dílo!

Mnozí z nás, kronikářů, mají vztah s obcí založený na smlouvě o dílo. Praxí se ukazuje, že je tato smlouva pro naši práci
Pokračovat ve čtení

Moderní obec: Postup při vedení obecní kroniky

* V obci se již několik let nevede kronika. Nyní bychom chtěli tradici obecní kroniky obnovit. Proto nás zajímá, zda je vedení obecní
Pokračovat ve čtení

Údaje v kronice? Mráz bez postihu

Kauzu velešovické kroniky, kde měl bývalý kronikář uvádět osobní údaje obyvatel bez jejich souhlasu, Úřad pro ochranu osobních údajů odložil. Nebyl prý důvod
Pokračovat ve čtení

Problémy s autorským zákonem

Sticky post

(Aktualizováno.) Jak už jsme na stránkách kronikářského zpravodaje uvedli, na zápisy do kro­niky se nevzta­huje zákon č.121/2000 Sb.(autor­ský zákon). Je třeba si však
Pokračovat ve čtení

Kronikář se snadno může dostat do nepříjemné situace, jestliže se obec nebo některý z občanů budou cítit zápisem v kronice poškozeni nebo ohroženi

Státní okresní archiv Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově uspořádali tradiční setkání kronikářů a měst někdejšího semilského okresu.

Papír pro vedení obecní kroniky

Podle § 2 (Vedení a uložení kroniky) zákona 132/2006 Sb. musí být obecní kronika vedena na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty odpovídajícím §
Pokračovat ve čtení

Úvod obecní kroniky

Podle § 3 zákona 132/2006 Sb. se zápis do kroniky provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a o jeho obsahu rozhoduje obec.

Zákon na ochranu osobních údajů a obecní kronika

Na semináři v Lysé nad Labem zazněly z úst PhDr. Pavla Fojtíka z Polabského muzea Poděbrady závažné informace týkající se vztahu zákona o
Pokračovat ve čtení

Zápis do kroniky

Podle § 3 zákona č. 132/2006 Sb. se zápis do kroniky provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O jeho obsahu rozhoduje obec. V
Pokračovat ve čtení

Kronika vedená na počítačí s následným vytištěním

Kronika vedená na počítači by měla mít následující parametry (jedná se pouze o doporučení): – ručně vázaná kniha z volně vytištěných a očíslovaných
Pokračovat ve čtení

Ručně psaná kronika

Ručně psaná kronika by měla mít následující parametry (jedná se pouze o doporučení): – ručně vázaná kniha o 200–400 stranách formátu 30 x
Pokračovat ve čtení

Může pro malou obec psát kroniku sousední obec (společná kronika)?

Ne. Podle §1 zákona 132/2006 Sb. je každá obec povinna vést kroniku obce.

© (c) Kroniky a kronikáři 1999-2016

Kroniky a kronikáři - zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv.
Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část zpravodaje publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail: redakce@kronikari.info.