Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky
Tag

Legislativa

Jak často musí obec kroniku doplňovat? Kdo kroniku schvaluje?

Dle zákona 132/2006 Sb. zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec. Znamená to, že zápis
Pokračovat ve čtení

Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.

Sticky post

Plné znění zákona o kronikách obcí 132/2006 Sb., kterým se řídí všechny obce České republiky a podle statutů měst i městské části a
Pokračovat ve čtení

Schvalování zápisu do kroniky

Podle § 3 zákona č. 132/2006 Sb. se zápis do kroniky provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O jeho obsahu rozhoduje obec.

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci vedení obecních kronik

Rady strýčka Toma: Jmenování, odměna, retrospektivní zápis

Drahý strýčku, tak jsem se do toho obul a pozval jsem starostu na pivo. Po šestém pivu se atmosféra uvolnila a po mém
Pokračovat ve čtení

Rady strýčka Toma: Stanu se kronikářem?

Ahoj strýčku Tome, aktivně se účastním akcí u nás v obci a nedávno jsem se zděšením zjistil, že tyto akce nikdo nezaznamenává. Bojím
Pokračovat ve čtení

Dvojjazyčné kroniky

Již několik let se na stránkách regionálních periodik v Moravskoslezském kraji řeší problematika používání polského jazyka v obecních kronikách. Jde přitom o obce,
Pokračovat ve čtení

Právní posouzení možnosti zveřejnění kroniky obce na internetových stránkách obce

Vedení obecní kroniky je upraveno zákonem č. 132/2006 Sb., zákon o kronikách obcí, který obcím ukládá povinnost vedení kroniky. Zákon dále stanovuje způsob
Pokračovat ve čtení

Co možná nevíte o vyhlášce 646/2004 Sb.

Vyhláška č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, která je zmíněna i v zákoně 132/2006 Sb. o kronikách obcí (záležitost trvanlivosti papíru)
Pokračovat ve čtení

Osobní údaje – praktický návod, jak řešit problém

V Chuchli jsme se do problému pustili razantně. Od letošního roku podepisují rodiče nových chuchelských občánků speciální formulář, ve kterém souhlasí se zveřejněním
Pokračovat ve čtení

Vyhláška MV ČR č. 259/2012 Sb. se týká i obecních kronik

1. srpna 2012 nabyla účinnosti nová vyhláška MV ČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Protože vedení a uchovávání obecní kroniky
Pokračovat ve čtení

Vyhláška MV ČR č. 213/2012 Sb. a obecní kroniky

Vyhláška ze dne 13. června 2012, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové
Pokračovat ve čtení

© (c) Kroniky a kronikáři 1999-2016

Kroniky a kronikáři - zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv.
Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část zpravodaje publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail: redakce@kronikari.info.