Podle § 2 (Vedení a uložení kroniky) zákona 132/2006 Sb. musí být obecní kronika vedena na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty odpovídajícím §
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.