Státní okresní archiv Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově uspořádali tradiční setkání kronikářů a měst někdejšího semilského okresu.

Více než padesát kronikářů se sešlo v pátek 28. listopadu 2008 v zasedací síni okresního archivu. Setkání se neslo ve dvou rovinách. V první části vystoupil s přednáškou Mgr. Ladislav Hejlík, vedoucí oddělení stížností a konzultací Úřadu na ochranu osobních údajů, který vysvětlil základní pojmy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Příčiny problémů s výkladem (Osobní údaj, Zpracování osobních údajů, Ochrana soukromí a osobních údajů podle jiných zákonů, Právo na soukromí – článek 10 Listiny základních práv a svobod, Ochrana osobnosti podle § 11-16 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Trestný čin pomluvy podle § 206 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 tr. zákona, Nakládání s rodným číslem a využívání rodných čísel podle § 13 a § 13c zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a konečně Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, a užívání osobních údajů v kronikách.
Věnoval se rovněž historii právních předpisů o obecních kronikách a vedení kroniky v souladu se zákonem o kronikách obcí a zákonem o ochraně osobních údajů.
Po nutné přestávce si kronikáři vyslechli informace z oblasti muzejnictví, archivnictví, památkové péče a kronikářství v regionu, zprávu o průběhu projektu Tvář našich měst a obcí na počátku XXI. století a besedovali o problémech své práce.