Volala paní z městského úřadu s dotazem: Když se učiní zápis do kroniky, jestli existuje zákonná lhůta pro zveřejnění zápisu veřejnosti před uzavřením zápisu za rok a konečným zveřejněním. Kronikář jí řekl, že jeho zápis má zveřejnit a ve lhůtě 14 dnů nechat veřejnost, aby se vyjádřila, případně učinila připomínky.
Pak teprve chce kronikář zápis tzv. uzavřít a následně nechat schválit a zveřejnit. Je to pravda? Paní se bojí, že by ten zápis nikdy nedala dohromady a v zákoně to nikde nenašla.

Žádná zákonná lhůta neexistuje a je zcela na obci, jak si toto upraví. Žádná taková lhůta ve stávající legislativě neexistuje (zákon 80/1920 Sb. respektive vyhlášky MŠANO 169/1932 Sb. a Směrnice Ministerstva kultury 69421/1955 Sb., které toto upravovaly, neplatí).
Obec není povinna zápisy před uzavřením předkládat veřejnosti, veřejnost může z hlediska platného zákona (§ 4, 132/2006 Sb.) nahlížet do napsané kroniky, cituji uvedený paragraf: “ Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.”
Za zápis do kroniky je zodpovědná obec – viz § 3, 132/2006 Sb. NIKOLIV OBČANÉ.