Nahlížení do kroniky – přítomnost kronikáře
Anonymní zeptal se před 4 roky

Práce kronikářů je nevděčná, náročná na čas, zodpovědná vůči správnosti zaznamenaných skutků a náplň zápisu do kroniky si kronikář nijak nevymýšlí. Mojí inspirací při psaní každoročního zápisu je, po dobu 23 let, kdy kroniku obce píši, jedna prostá skutečnost. „Náplň zápisu do kroniky nám dáváte vy, samotní občané, organizace a spolky svými každodenními činy, a to jak mravnostními skutky kladnými, tak svými mravními poklesky, které jsme my kronikáři povinni podle zákona, zaznamenat slovy na stránky kroniky obce, jako informaci i poučení pro budoucí“. Tímto heslem se řídím doposud. Můj dotaz je prostý. Může obec vůbec vystavit kroniku a přílohy, jako fotoalba obce a jiné, které jsou nedílnou součástí obecní kroniky, když v obci není kronikáře? Vystavením, by byla porušena dikce zákona, která praví, cituji: “Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře”. Emil VEIS