Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři nabízí možnost zhlédnutí on-line seminářů:

Zatím jsou dostupné:

Celodenní on-line seminář s názvem Jak vést obecní kroniku?  Délka semináře:  4,5  hodiny. Obsah semináře – zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.,  zákon  499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí, ochrana osobních údajů, vedení kroniky – praktické rady a zkušenosti, formální úprava kroniky, schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně), obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, možnosti využití kroniky

Cena za zhlédnutí tohoto semináře je 2 650 Kč (zaplacený seminář lze spouštět opakovaně během jednoho týdne). Bližší informace a objednávky na redakce@kronikari.info

 

Večerní semináře – délka záznamu je vždy cca 1 hodina:

  • Úvod k vedení obecní kroniky (legislativa)  600 Kč
  • Vedení kroniky v elektronické podobě  600 Kč
  • Ruční vedení kroniky 600 Kč
  • Přílohy ke kronice 600 Kč
  • Zdroje informací pro kronikáře 600 Kč

Ceny jsou platné od 12. 12. 2022.

Zaplacené semináře lze spouštět opakovaně během jednoho týdne z odkazu, který vám pošleme elektronicky. Bližší informace a objednávky na redakce@kronikari.info.