Provázání příloh se zápisem v kronice
kronikarkaDasaP07 zeptal se před 8 měsíci

Dobrý den,
jsem kronikářkou teprve dva roky. Dohledávám a zpracovávám informace do kroniky zpětně od roku 2015. Rokem 2015  jsem ukončila  jeden svazek kroniky. Nový svazek jsem začala poměrně důkladným představením našeho města, protože nic takového jsem v předcházejících svazcích nenašla. Jak jsem ze zde uvedených dotazů zjistila, toto není úplně neobvyklé. Co jsem však nikde neobjevila (možná jen nepozorností), je způsob provázání zápisu v kronice s přílohami. Prosím tedy o radu:
Mám uvést za každým ročním zápisem seznam příloh?
Mám uvést číslo přílohy přímo do textu nebo do okraje u příslušného místa textu nebo to není nutné uvádět vůbec?
Mám ke každé příloze uvést, ke které části textu se vztahuje (např. číslem strany)?
Předem děkuji za informace a rady.
Dáša Pulkertová, kronikářka města Hranice (okres Cheb)