Kategorie dotazu: QuestionsZačínající kronikářka prosba o rady
EliskaZichova49 zeptal se před 11 měsíci

Zdravím,
byla jsem pověřena vedením obecní kroniky. Kronika v obci nebyla řadu let vedena. Takže chybí mnoho informací o obci. Mým úkolem je vedení aktuálních záznamů, ale také případné dohledání a soupis událostí minulých. Nyní píši současný popis obce. A například v oddílu – stavby, budovy – si nejsem jistá, zda mohu uvést, soupis změn z dob minulých. Například v budově školy: nejprve zde probíhalo vyučování, později zde byl obecní úřad, knihovna, poté byla pronajata soukromé firmě, nyní je v budově opět obecní úřad a knihovna.. – takových to budov je v obci víc.
Nevím, jestli mám tedy uvádět vždy takovéto shrnutí k čemu všemu, kdy budova sloužila a aktuální účel nebo to mám potom udělat jako úplně samostatnou část v kronice.
Dále jsem na vážkách také u soupisu činnosti a změnách v zemědělském podniku – chtěla bych popsat éru JZD, Státního statku a současného s.r.o. – Otázka zní, jestli soupis historických událostí dát do aktuálního popisu obce kapitola – zemědělství, nebo tam dát pouze aktuálně fungující s.r.o. a historický přehled opět do samostatné části kroniky.
Nyní je mojí činností obcházení obyvatel a zjišťování skutečností, jak si je pamatují.. Tyto jejich postřehy budu zpracovávat právě pro období, které chybí.
Dále se chci zeptat, zda když mi dávají lidé staré fotografie, jestli musím vyžadovat jejich souhlas s uveřejněním, někdy mi nejsou známy osoby na fotografiích, ale pokud je znám a uvedu jejich jména, jestli musím žádat o souhlas i konkrétní osoby – když jde pouze o uvedení jména.
V kronice také uvádím například soupis jmen současných včelařů (podrobnosti jako cena medu, počet včelstev) – bez data narození a trvalého pobytu – zda také musím mít jejich souhlas s uvedením těchto informací.
Uvádím také sportovce (i z historie kvůli mezeře v zápisech), podrobnosti o jejich sportovních úspěších, zde píši pouze věk (nikoliv přesné datum narození), někteří z nich už v obci nebydlí – tudíž se mi nepodaří sehnat jejich souhlas. Je to velký problém?
Mám například fotografii z Velké pardubické, kde je náš místní jokey, ale neznám autora fotografie. Mohu ji použít s popiskem: autor neznámý?
Pokud jmenuji například obyvatele, kteří dříve pracovaly pro místní statek nebo jsou prvními osobami, které osídlili obec a uvádím pouze jména bez data narození a přesného bydliště – potřebuji jejich souhlas (samozřejmě někteří lidé, dávno v obci nejsou, takže souhlas nemám šanci sehnat)?
Když bych chtěla uvést – prakticky pouze okopírovat – záznamy jednoho místního obyvatele, který zpracoval historický přehled o obci – s uvedením jeho autorství, mohu tak učinit přímo do kroniky (nemyslím tím přílohy)?
Pokud čerpám z různých literárních zdrojů, je nutné tyto zdroje citovat dle norem? Nebo stačí třeba pod nadpisem nebo na konci daného textu uvést Zdroj: xxxx, xyx, aaa.? Co byste mi poradili, jako lepší variantu. Nerada bych porušila nějaké zásady o autorství.
Mockrát děkuji za poskytnuté rady. Vím, že mé dotazy jsou naprosto vyčerpávající. Budu si vážit odpovědí.
Zdraví Eliška Zichová (začínající kronikářka)