V sobotu bylo slavnostně otevřeno nové vesnické muzeum v Huštěnovicích, které seznamuje návštěvníky s předměty připomínající život vesnického člověka na sklonku devatenáctého a v první polovině dvacátého století

Podnět k vybudování vesnického muzea dala před čtyřmi lety Alena Bazalová, která už čtrnáctým rokem zaznamenává do obecní kroniky významné události z dění v obci a je i čtenářkou kronikářského zpravodaje.
„Když jsem oslovila manžele Evu a Milana Dvořáčkovy, jestli by toho se mnou šli, souhlasně přikývli. Začali jsme tedy obcházet domy a ptát se zejména věkově starších lidí, zda nemají něco historického a zajímavého, co by mohli muzeu zapůjčit nebo věnovat,“ prozradila Alena Bazalová Slováckému deníku.

Lidé snesli zajímavé předměty z půd a sklepů, muzeum našlo díky podpoře obce své prostory v bývalém domě služeb. Úpravy prostor si vyžádaly náklad 100 tisíc korun z obecního rozpočtu. Muzeum bylo vybudováno ve čtyřech místnostech péčí muzejního spolku, který v obci založili v dubnu tohoto roku.