Desáté setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska se bude letos konat 7. července 2018 od 10 do 15 hodin v Kounově u Dobrušky, ve velkém sálu hotelu Zlatý potok.

Na programu je mj. příspěvek Josefa Šorma z Dehtova o místopisu Poličanského panství nebo genealogické zajímavosti Ing. Petra Kalivody. Je zde ale velký prostor pro vzájmnou výměnu nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka a Náchodska. Více informací na adrese http://www.i-akron.cz nebo e-mailu: pro.akron.oh@seznam.cz