Hostem dne byl 8. března 2023 na TV POLAR ostravský kronikář Mgr. Martin Juřica. Odpovídal na otázky redaktorky Renaty Eleonory Orlíkové. V polovině
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.