V Ratajích na Táborsku se nachází architektonicky cenná zástavba. Mnoho staveb je památkově chráněno, výjimkou není dům číslo popisné 9. Majitelem je Oldřich
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.