Podle § 3 zákona 132/2006 Sb. se zápis do kroniky provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a o jeho obsahu rozhoduje obec. V
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.