Dle zákona 132/2006 zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec. Znamená to, že zápis by
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Omlouváme se. Zaregistrovat se můžete zde.