Specifickou formou jsou stále vedené kroniky místních částí (osad), dřívějších samostatných obcí sloučených do jedné obce. Tyto kroniky může jistě zastupitelstvo obce svým
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.