Forma dohody uzavřené mezi obcí a kronikářem
jana zemankova zeptal se před 2 měsíce

Vážený pane Hromádko,
přivítám Váš názor na to, jak by měl být upraven smluvní vztah mezi obcí a kronikářem.
V našem městě je uzavírána dohoda o provedení práce. Tato dohoda byla původně před lety uzavřena na dobu neurčitou, na dobu neurčitou jsem byla také radou města pověřena ke zpracování kronikových zápisů. Požadavky zák. práce se ale mění a v současné době je dohoda opakovaně uzavíraná na dobu určitou, akt. 3 měsíce, přílohou je mimo jiné rozpis pracovní doby, a výkaz práce. Dohoda akceptuje zadání zák. práce i s přihlédnutím k ustanovením o dovolené, odměně za práci v sobotu, neděli, o svátcích (tj. v tyto dny podle dohody nepracuji).
Z pohledu zadavatele jiné ujednání, např. nepojmenovaná smlouva nebo smlouva o dílo není možná a byla by obcházením zákona (s odůvodněním, že nemám příslušné živnostenské oprávnění).
Zadavatel nerozporuje moji práci, já ji vykonávám ráda a jsem spokojená s odměnou. Dokumenty předložené městem proto plně akceptuji. Přesto o správnosti zvolené formy dohody jako jediné možné přemýšlím a Váš názor bude pro mne důležitý.
Předem děkuji za odpověď a přeji pěkné jarní dny. S pozdravem J. Z.