Na konci ledna vychází další tištěné číslo zpravodaje Kroniky a kronikáři. Tentokrát bude zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky zaměřen na problematiku obecních kronik v národnostně smíšených oblastech, která je živá zejména v Moravskoslezském kraji. Nebudou chybět rady a náměty pro kvalitní vedení obecní kroniky, zpravodajství ze seminářů a další informace o zajímavých kronikářských aktivitách propecia prix.