Na setkání kronikářů a rodopisců v Kounově v sobotu 4. 7. 2015 převzala paní Dagmar Honsnejmanová z rukou předsedy Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska Mgr. Jaromíra Košťáka ocenění Kronikář roku 2014.
Dagmar Honsnejmanová je dlouholetou aktivní kronikářkou, knihovnicí a šéfredaktorkou místního zpravodaje v obcí Mokré nedaleko Opočna, kde žije pouhých 146 obyvatel.
Jejím mottem je: \“Život jsou samé těžkosti….. Když máte pocit, že váš život jsou jen samé těžkosti , buďte si jistí, že je neprožíváte jen tak pro nic za nic. Každý musí podstoupit svou lekci, najít v sobě sílu přestát problémy. A až tomu uvěříte, nebudou se vám zdát ani ty nejčernější dny nepřekonatelné. Člověk si nesmí připustit, že je jeho situace beznadějná. Pořád musí doufat…\“