Na základě návrhu Rady MČ Praha 15 a rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z – 56 a Z – 57 ze dne
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.