Hodnotitelskou komisi soutěže Vesnice roku letos zaujala kronika městyse Brozany nad Ohří, kterému proto udělila Diplom za vzorné vedení kroniky. Je to především zásluha zdejšího kronikáře Mgr. Jiřího Jakubce, bývalého ředitele zdejší základní školy. Ten se od roku 1996 snaží doplnit kroniku o dosud nezaznamenané údaje. Nedávno například doplnil údaje za léta 1960-1975.