Zaplněný dvorek zájemci z řad přátel Petra Rudolfa Manouška byl 19. září 2020 svědkem mimořádné a slavnostní události – otevření Muzea zvonařství rodu Manoušků. Úvodního slova se ujal sám mistr zvonař, který v krátkosti připomenul historii své firmy a hlavně peripetie spojené s obnovou památkově chráněného objektu , který byl při povodni v roce 2002 zaplavený až po střechu. Areál na Zbraslavi na okraji Prahy čekal na svoji obnovu až do roku 2018. „Tehdy jsem si uvědomil známé heslo – kdy jindy, než právě teď a rozhodl se vybudovat v místě zvonárny rodinné muzeum. Tak jak si to přáli moji rodiče,“ uvedl mistr zvonař. „Rád bych, kdyby se výroba zvonů na Zbraslav vrátila, alespoň v omezené míře v rámci muzejní expozice,“ doplnil. Dnes zvony vyrábí v nizozemském Astenu, v rámci spolupráce se zvonárnou Royal Eisbouts. „Pomohli mi krátce po povodni. Prakticky mi předali klíče od zvonárny a dali volnou ruku. Mohl jsem pokračovat ve své práci, řekl Manoušek.“

Muzeum vybudované ze soukromých zdrojů a bez jakékoliv finanční podpory státní instituce se nachází v samotné dílně a tvoří ho expozice plná trojrozměrných artefaktů dokládajících nejen historii rodinného zvonařství, ale i obecné výroby zvonů. V místech, kde zvony vznikaly, je popsán postup výroby zvonů a zájemci zde mohou vidět i ukázky materiálů, které nutných pro výrobu.

V rámci otevření muzea měla premiéru unikátní kniha s názvem 120 let zvonařství rodu Manoušků, jejíž autorkou je kronikářka České u Brna Daniela Hrušková. „Kniha se nekřtí, ale uvádí do společnosti,“ uvedl kmotr knihy Ing. Josef Podzimek nad sklenkou šampaňského, kterou společně účastníci připili na zdar knihy a muzea. Na závěr zazněla ze záznamu slova herce Karla Högera z roku 1969 věnovaná otci současného zvonaře Rudolfu Manouškovi vyjadřující obdiv k rodinné tradici Manouškových, hlasu zvonů a české tradici a českému jazyku.

 

Slavnostní uvedení knihy 120 let zvonařství Rodu Manoušků (Petr Rudolf Manoušek druhý zprava, Daniela Hrušková druhá zleva)

 

Muzeum je otevřeno o sobotách a po dohodě. Kontakt: http://www.carillon.cz/