Vážení čtenáři,

nabízíme vám možnost osobní nebo on-line konzultace přes aplikaci MS Teams.

Základní cena dvouhodinové konzultace je 3000 Kč (při osobní konzultaci se připočítává doprava).

Konzultaci můžete využít dle své potřeby. Nejčastěji mají noví kronikáři zájem o úvod k vedení kroniky (např. legislativa – zákon o kronikách obcí, archivní zákon, zákon o zpracování osobních údajů, občanský zákoník, metody zpracování informací, informační zdroje, formy vedení kroniky a příloh), často se na nás obracejí i zkušení kronikáři se svými dotazy nebo se samosprávou řešíme problémy spojené s obecní kronikou.

Pokud budete mít o konzultaci zájem, napište nám na e-mail redakce@kronikari.info.