Tvůrci pořadu České televize Náš venkov se po třech letech vrátili k tématu kronikářství. 808. díl nazvali Jaký kronikář, taková kronika.

Režisérka Renata Šáchová se zamýšlí na tím, že být obecním kronikářem neznamená jen naplňovat roli všímavého pozorovatele a zapisovatele dění, ale dnes už volit i mnohem modernější prostředky a připomíná, že vést obecní kroniku je krásná, i když mnohdy nedoceněná práce. V některých obcích jsou letití kronikáři, jinde se do zaznamenávání místních důležitých událostí pouští mladí lidé, kteří používají i moderní technologie. Jak dnes dělat obecní kroniku, psát ji ručně nebo na počítači? Proč se do této práce lidé zrovna nehrnou a má v době internetu vůbec ještě smysl? Může být instagramový účet obce novou formou kroniky?
V pořadu vystupují kronikáři Dřešína, Černé v Pošumaví, Kašperských Hor, Velkého Meziříčí, Hrbova-Svařenova, Černé-Milíkova a pracovník Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou.

Doporučujeme on-line zhlédnout na webu České televize.

Pořad měl premiéru 19. 6. 2021¨(19. 6. 2021, ČT 2), reprízy 23. 6. 2021 (12.10 hod, ČT 2) a 24. 6. 2021 (5.20 hod.)