Zpravodaj Kroniky a kronikáři od února najdete na jednoduché webové adrese www.kronikari.info. Současně došlo k výrazné grafické změně internetových stránek. Naší snahou je, aby stránky byly intuitivní, čitelné a přehledné a zároveň informativní i pro méně zdatné uživatele.