USNESENÍ

  1. zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE

konaného dne 24. dubna 2018

Zastupitelstvo města

usnesením č. 24/688/2018

1) udělilo

čestné občanství města Třince panu Rudolfu Josiekovi in memoriam jako zvláštní projev úcty za hrdinství projevené v boji proti nacismu a na obranu Československé republiky, za podmínek stanovených Směrnicí o udělování čestného občanství města Třince, čestné záštity města Třince a záštity starosty města Třince.