Zveme vás na další ročník připomenutí  si hrůzných událostí Sedmileté války – bitvy U Štěrbohol aneb Prahy, která proběhla právě zde 6. 5. 1757.
Z úryvku knihy Karla Výruta Příběhy z pražských kronik:
„Proti pruskému útoku se nakonec postavila pouze malá část habsburské armády. Mezi Hrdlořezy a Malešicemi se rakouské šiky, tvořené z dosud nezasahujících pěšáků a ze zbytku oddílu granátníků, postavily statečně proti Prusům s nadějí, že se jim podaří zvrátit nepříznivý  vývoj bitvy a zastaví nepřítele v postupu na Prahu. Avšak marné bylo úsilí  vojáků Jejího Veličenstva císařovny a královny. Zastavit u Malešic pruské pluky, valící se západním směrem, se nepodařilo. Zbytky rakouské armády stačily klást silné přesile nepřítele jen malý odpor….Nakonec se zády k rychle postupujícímu nepříteli obrátili i ti nejstatečnější, aby se stačili proplížit mezi Prušáky k roztroušeným zbytkům svých sborů.“  (do Prahy)

Tolik historická pravda, ale vraťme se do současnosti.


Pieta, na kterou jste zváni, se bude konat v neděli 13. května 2018 od 16 hodin před Výklenkovou kaplí v Rektorské ulici na styku s ulicí Na univerzitním statku.
Doprava je sem autobusem č. 155 na stanici Rektorská.

Na programu je defilé vojáků v dobových uniformách c. a k. 28. pěšího pluku za velení majora Víta Vlnase. Bude uctěna památka padlých vojáků společně s kazateli dvou na místě spřízněných církví katolíků z  Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a evangelíků z Ochranovského sboru Církve čs. evangelické. Bude položen věnec ke kapli a zazní čestná salva.
Poté se celá akce přesune naproti přes ulici do nově otevřené Milíčovské kaple. Zde paní farářka Eva Šormová z ochranovského sboru přednese slavnostní slovo a krátce ji doprovodí část pěveckého sboru Církve čs. husitské Imbus.
Program bude pokračovat na Šalandě Malešického minipivováru v Malešické ulici, kde k bitvě promluví pan Jan Pláteník, kronikář Štěrbohol a představí své pamětní dokumenty jednotlivých setkání. Vlastní bitvu a i dobu Marie Terezie svým výkladem představí pan profesor historie Vít Vlnas.
Následuje krátké pohoštění aktivních účastníků piety a vlastní konzumace z bohaté místní nabídky posluchačů/diváků piety dle vlastního výběru, kterou si každý hradí ze svého.

VÁŽENÍ, VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI A TĚŠÍME SE NA VÁS A SPOLEČNĚ PROŽITÉ JARNÍ ODPOLEDNE.

S pozdravem za organizátory Josef Břečka