Čtyřicet kronik soutěžilo o tu nejlepší v Plzeňském kraji. Ve třech kategoriích ceny pro vítěze získaly kroniky obcí Koryta (Plzeň-sever), Žihle a kronika města Starý Plzenec. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 24. listopadu 2015 v Měšťanské besedě v Plzni.
Letošních 40 přihlášených kronik je jen o 9 méně než v minulém ročníku. Novinkou letošní soutěže je skutečnost, že soutěžily i kroniky částí obcí. Odborná porota udělila ceny vždy třem obcím ve třech kategoriích: obce do 500 obyvatel, obce od 500 do 1 500 obyvatel, velké obce nad 1 500 obyvatel. Hodnocena byla zejména obsahová a stylistická úroveň, soulad s právními předpisy, grafické ztvárnění, případně vlastní ilustrace, struktura a tematické členění, kvalita dokumentace současného dění v obci a veškeré přílohy ke kronice.

Odborná porota pracovala ve složení:

Dr. Irena Bukačová – ředitelka Muzea a galerie v Mariánské Týnici

Jana Dienstpierová – metodik pro kroniky a dokumentátor, M. Týnice

PhDr. Miroslav Hus – vedoucí historického oddělení Západočeského muzea

Mgr. Radka Kinkorová – ředitelka okresního archivu Domažlice se sídlem v H. Týně

Ing. arch. Miloslav Michalec – vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚPK

Ing. Alena Svobodová – vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu KÚPK

PhDr. Pavel Suk – odbor kultury KÚPK

V kategorii do 500 obyvatel si bronz odnesla kronikářka Ivana Szobonyová za vedení kroniky obce Kornatice, druhé místo obsadila kronika obce Štichov vedená kronikářkou Andreou Bauerovou a první příčku získala kronika obce Koryta na severním Plzeňsku zpracovaná Naděždou Pluhařovou.

Třetí nejlepší kronikou v kategorii od 500 do 1 500 obyvatel získala obec Kyšice, kde kroniku vede Jana Šnajdrová, stříbro si odnesla Dagmar Marešová za kroniku obce Nalžovské Hory a zlato obdržela kronika obce Žihle kronikáře Jaroslava Vintra.

Mezi obcemi a městy nad 1 500 obyvatel třetí místo obsadila kronika města Přimda vedená kronikářem Josefem Rídlem, jako druhou nejlepší kroniku vyhodnotila porota kroniku obce Strašice kronikáře Petra Prokůpka a fanfára pro první místo zněla pro město Starý Plzenec, kde se o kroniku stará Věra Fenclová.

Kromě diplomů získaly obce za umístění na 3. místě odměnu ve výši 3 000 korun. Pomyslný stříbrný stupínek je oceněn Plzeňským krajem částkou 5 000 korun a první místo jo honorováno 10 000 odměnou.

OCENĚNÉ KRONIKY:
kategorie do 500 obyvatel (celkem bylo přihlášeno 18 obcí)

3. místo – Kornatice

2. místo – Štichov (DO)

1. místo – Koryta (PS)

kategorie od 500 do 1 500 obyvatel (celkem bylo přihlášeno celkem 16 kronik)

3. místo – Kyšice

2. místo Nalžovské Hory (KT)

1. místo Žihle

kategorie nad 1 500 obyvatel (přihlášeno bylo 6 obcí)

3. místo – Přimda

2. místo Strašice

1. místo Starý Plzenec

Čestná uznání dalším 10 obcím:

Obec Hlohovice – místní část Svinná
za obsáhlou dokumentaci a za podrobné zpracování historických událostí

Město Přeštice – místní část Skočice
za velmi obsáhlou dokumentaci v této místní část

Obec Petrovice u Sušice
za podrobnou dokumentaci života v obci

Obec Hradiště
za komplexní dokumentaci zápisů do kroniky

Obec Zdemyslice
za stavební a historickou dokumentaci vývoje v obci

Obec Řenče
za velmi přehledné a výstižné zápisy

Obec Příchovice
za vysokou obsahovou úroveň zápisů a rozsáhlou dokumentaci

Obec Lisov
originální uchování a zabezpečení kroniky

Obec Břasy
za výstižné zachycení života v obci i všech jejích částech

Městský obvod Křimice
za dostupnost kroniky pro veřejnost