Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. pořádá 29. ledna 2015 vzdělávací seminář pro začínající kronikáře pod názvem \“Kronika 21. století.\“ Na programu budou informace vztahující se k legislativě (Zákon o kronikách obcí, Zákon na ochranu osobních údajů, Autorský a Archivní zákon) a k vlastnímu vedení kroniky (praktické rady a informace). Nebude chybět ani diskuze účastníků.
Bližší informace a možnost přihlášení na vzdělávací akci, která je akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR, najdete na adrese Vzdělávacího centra pro veřejnou správu o.p.s.V příštím roce se budou konat další vzdělávací akce v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a v dalších městech. Sledujte stránky zpravodaje Kroniky a kronikáři, o akcích budeme průběžně informovat.