Literárně historická sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci chystá na 29. března 2023 přednášku o obecních kronikách. Přednášet bude PhDr. Miroslav Koudela ze Státního okresního archivu v Olomouci.

Přednáška se bude konat od 17 hodin v přednáškovém sále Vlastivědného muzea v Olomouci  na náměstí Republiky 5.

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci je otevřeným sdružením lidí s různými zájmy. Spojuje zájemce o regionální historii, vlastivědu, přírodu a umění, stejně jako zájemce o úzce specializované obory a činnosti jako je například kaktusářství, astrologie či fotografie. Je rozdělena do čtrnácti odborných sekcí a pracovních skupin. Cílem společnosti je osvětová činnost spojená s popularizací. Pod její hlavičkou se pořádají odborné přednášky, konference, exkurze, výstavy, koncerty a vydávají se publikace. Má statut občanského sdružení a sídlo v dnešních prostorech Vlastivědného muzea v Olomouci. Více informací najdete na adrese  https://www.vsmo.cz/.