V letošním roce si Městská část Praha 15 (Horní Měcholupy a Hostivař) v průběhu roku připomíná několik významných výročí. Kromě 940 let od první písemné zprávy o Hostivaři se hned několik výročí týká Horních Měcholup.

Např. 715 let od první písemné zprávy, 110 let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů, 85 let od odhalení pomníku padlým z I. světové války a před 40 lety byly Horní Měcholupy připojeny k Praze. Před 30 lety byly zahájeny velké proměny původní vesnice. Úplně zmizela náves, kde došlo k demolici desítek domů a začalo vznikat velké panelové sídliště.K této příležitosti vytvořila ZŠ Nad Přehradou projekt, nazvaný „Ulice Prahy 15“, v jehož rámci se jednotlivé třídy zaměřily na různá témata a shromažďovaly materiály o historii svého bydliště.
Žáci 8. A, pod vedením třídního učitele Mgr. Ivana Tomeše, se zaměřili na kroniku Horních Měcholup. Navštívili kronikářku na radnici, kde si prohlédli nejen všechny kroniky, ale i bohatý archiv kroniky a získali spoustu podkladových materiálů. Následně si pozvali kronikářku Marii Zdeňkovou do třídy na přednášku. A jaké byly pocity kronikářky?
„Do třídy jsem s sebou vzala plnou tašku materiálů – nejstarší kroniku, fotoalba a různé zajímavosti. I tak jsem odhadovala pozornost žáků tak maximálně na 20 minut. Jaké bylo moje překvapení, když přednáška nakonec trvala přes 60 minut (skoro 1,5 vyučovací hodiny) a žáci pokládali dotazy. Projevený zájem mne velmi příjemně zaskočil,“ hodnotí kronikářka a dodává: „Od té doby mě žáci 8. A zvou na své akce a hlásí se ke mě i na ulici. Už dlouho mi nikdo neudělal takovou radost.“ Ale to nebylo vše. Jeden ze žáků našel u kontejneru vyhozenou a lehce poškozenou, starou mapu našeho regionu z roku z roku 1946 a přinesl ji do školy. Dnes její kopie zdobí i archiv Kroniky MČ Praha 15 a je zdrojem nejen badatelského zájmu, ale i podkladem k častému porovnávání změn za uplynulých 62 let.