Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři dlouhá léta úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, ČR, o.p.s. a Vzdělávacím centrem ČR,  které pořádají prezenční i on-line vzdělávací semináře.

Připravované semináře:

  • 28. 3. 2024 – České Budějovice. Obecní kronika v každodenní praxi.  Shrnutí aktuální legislativy (Zákon o kronikách obcí, Archivní zákon, ochrana osobních údajů), kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům, kronikář a technologie (internet, sociální sítě, umělá inteligence), možnosti ukládání příloh ke kronice, práce s pamětníky, odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností. Účastníkům semináře doporučujeme přinést ukázky své vlastní práce k možné konzultaci. Pořádá Vzdělávací centrum ČR – České Budějovice. Přihláška a podrobné informace. 

Uskutečněné semináře:

  • 5. 2. 2024 – Vedení obecní kroniky v textovém editoru – tipy a názorné ukázky – webinář. Zpracování kronikářského zápisu v běžném textovém editoru. Praktické ukázky vedení kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním, práce se styly, tvorba obsahu, tvorba rejstříku, poznámky pod čarou, citace, práce se zdroji, vkládání obrázků a grafů, diskuze, výměna zkušeností. Pořádala redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři (účast 5 kronikářů). Možnost dodatečného zhlédnutí semináře – přístup bude umožněn 13. 2. 2024 – bližší informace zde
  • 2. 2. 2024 – Obecní kronika (úvodní kurz) – webinář. Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. Pořádalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o. p. s.  (účast 26 kronikářů).

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři nabízí možnost zhlédnutí on-line seminářů Bližší informace najdete ve zvláštním článku.


Další možností, jak informace o vedení kroniky získat, je pro kronikáře osobní nebo on-line konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury. Chtěli byste uspořádat ve vašem mikroregionu seminář o obecní kronice a hledáte lektora? Napište nám na redakce@kronikari.info.  


Reference: Uskutečněné semináře v roce 2023