Pro kronikáře, zastupitele, starosty obcí nabízíme v  souvislosti s vedením obecní kroniky celou řadu seminářů:

Seminář pro začínající kronikáře s názvem Jak vést obecní kroniku?  Délka semináře:  4,5 hodiny. Obsah semináře – zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.,  zákon  499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí, ochrana osobních údajů, vedení kroniky – praktické rady a zkušenosti, formální úprava kroniky, schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně), obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, možnosti využití kroniky

Cena za zhlédnutí tohoto semináře je 2 750 Kč (zaplacený seminář lze spouštět opakovaně během jednoho týdne). Bližší informace a objednávky na redakce@kronikari.info

Seminář Vedení obecní kroniky v textovém editoru – tipy a názorné ukázky. Délka semináře 3 hodiny. Obsah semináře: Zpracování kronikářského zápisu v běžném textovém editoru. Praktické ukázky vedení kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním, práce se styly, tvorba obsahu, tvorba rejstříku, poznámky pod čarou, citace, práce se zdroji, vkládání obrázků a grafů, diskuze, výměna zkušeností.

Cena za zhlédnutí tohoto semináře je 2 000 Kč (zaplacený seminář lze spouštět opakovaně během jednoho týdne). Bližší informace a objednávky na redakce@kronikari.info

K semináři doporučujeme k zakoupení jako vzdělávací materiál publikaci Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním?

 

Tematické semináře – délka záznamu je vždy cca 1 hodina:

  • Úvod k vedení obecní kroniky (legislativa)  700 Kč
  • Vedení kroniky v elektronické podobě  700 Kč
  • Ruční vedení kroniky 700 Kč
  • Přílohy ke kronice 700 Kč
  • Zdroje informací pro kronikáře 700 Kč

 

Zaplacené semináře lze spouštět v internetovém prohlížeči opakovaně během jednoho týdne z odkazu, který vám pošleme elektronicky. Bližší informace a objednávky na redakce@kronikari.info.