3.7. 2020 organizujeme v Praze seminář Obecní kronika v každodenní praxi.

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku níže.

Cena kurzu: 1800 Kč, pro předplatitele na www.kronikari.info sleva 5%. Délka kurzu: 9:00 – 14:00 hod.

Místo konání: Klimentská 1443, Praha 1

Obsah kurzu: Kurz navazuje na seminář Obecní kronika. Legislativa – shrnutí a novinky, kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům), využití počítače, internetu a sociálních sítí v kronikářské práci, přílohy ke kronice, orální historie – práce s pamětníky, možnost řešení konkrétních problémů s vedením obecní kroniky, výměna zkušeností. Účastníkům semináře je doporučeno, aby přinesli ukázky své práce. Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka

Vaše místo bude rezervováno po zaplacení faktury, kterou Vám zašleme po vyplnění přihlášky.

Přihláška na seminář "Obecní kronika v každodenní praxi" 3.7. 2020 v Praze
Smluvní podmínky: 1. Přihláška na seminář: Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním akce. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity vás budeme informovat. 2. Úhrada: Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena dohodou. Uvedená cena je konečná. Platba probíhá na základě faktury, kterou pořadatel semináře zašle objednavateli do 3 pracovních dnů od přihlášení. Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele v termínu splatnosti faktury. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je uvedený na faktuře. 3. Osvědčení: Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu. 4. Stornovací podmínky: Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována do termínu uzávěrky přihlášek (nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak). Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka. 5. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení: Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Objednavatel si je vědom toho, že pořadatel semináře může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout prostřednictvím emailu pořadatele. ​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky.