Počátkem října se v kulturním domě v Rohli sešli kronikáři, starostové, členové kulturních komisí a zástupci z okresního archivu, aby společně zahájili první ročník Setkání kronikářů Mikroregionu Zábřežsko. Setkání se uskutečnilo pod záštitou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ve spolupráci s obcí Rohle a Vlastivědným muzeem v Šumperku, a to pod vedením Evy Petrášové, kronikářky Rohle.

V připraveném programu jsem v úvodu vystoupila s ukázkou své kronikářské činnosti, která mohla být ostatním účastníkům vhodnou inspirací pro doprovodnou práci kronikáře. Představeny byly uskutečněné výstavy kronik, fotografií, místních řemesel a živností, výstava o školství, komentované projekce fotografií, které připravuji pro širokou veřejnost.

Seminář RohleHlavním pozvaným přednášejícím byl kronikář Mgr. Tomáš Hromádka, který do Rohle přijel z Prahy – Velké Chuchle. Jeho příspěvek „Píšeme kroniku v 21. století“ byl pro všechny zúčastněné velmi přínosný. Mgr. Hromádka pohovořil o tom, jak správně psát kroniku, tedy o platné legislativě a vlastním psaní kronikářských zápisů.Komentovaná prohlídka rohelského kostela

Poté následovala komentovaná prohlídka rohelského kostela sv. Martina, kde nás Ing. Josef Siegel seznámil s historií této krásné církevní stavby.

Setkání kronikářů navštívily celkem tři desítky účastníků ze 17 měst a obcí. I přes nepřízeň počasí, kdy celý den pršelo, byla v Rohli velmi přátelská atmosféra. Setkání s přednášejícím Mgr. Hromádkou přineslo určitě mnohé odpovědi na otázky vyvstávající z nelehké práce kronikářů.

IMG_4588Nutno také zmínit, že setkání bylo doplněno výstavkou současných městských a obecních kronik, které s sebou přivezli někteří účastníci. Všem se tedy naskytla vzácná možnost nahlédnout do práce kolegů kronikářů. Do výstavky se také ochotně zapojili zástupci ze Státního okresního archivu Šumperk. Ti dovezli výběr městských a obecních kronik zábřežského regionu, které jsou již v archivu uloženy. Archiv také představil ostatním kronikářům seznam obecních, školních a farních kronik z daých měst a obcí, které naleznou v této instituci. Jsem velmi ráda, že se první ročník Setkání kronikářů Mikroregionu Zábřežsko mohl uskutečnit právě v Rohli a že se setkal s kladnými ohlasy. Všem moc děkuji za účast. Velké poděkování patří Mgr. Tomáši Hromádkovi za jeho velkou vstřícnost, kterou projevoval už od našeho prvního jednání až po samotné uskutečnění kronikářského setkání, kdy zavítal k nám, do naší malé obce.

Eva Petrášová, kronikářka obce Rohle