Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se po několika letech uskutečnilo setkání kronikářů okresu Svitavy. Setkání proběhlo ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli a zúčastnilo se jej celkem 30 kronikářů. Součástí dopoledního programu bylo stručné představení Mezifondového souboru kronik, který v současné době čítá celkem 709 kronik z okresu. Dále následovala živá diskuze nad problematikou současného stavu kronikářství a mimo jiné i sdílení vlastních zkušeností. Setkání bylo ukončeno v Regionálním muzeu v Litomyšli komentovanou prohlídkou stálé expozice. SOkA Svitavy hodlá pořádat tato setkávání každoročně.

Josef Kopecký

Státní okresní archiv Svitavy