Jaroslav Fišer z Řípce se po devíti letech rozloučil s kronikářskou činností

Podeváté v řadě se sešli letopisci mikroregionu Veselsko a dvou spřátelených obcí Soběslavska, aby si opět po roce vyměnili zkušenosti a podebatovali o problematice vedení obecní a městské kroniky. Krásnou tradici setkávání letopisců tohoto regionu přivedl v roce 2010 na svět kronikář města Veselí nad Lužnicí Václav Jelínek. Zájem kronikářů a kronikářek z této části Táborska dává tušit, že pravidelná setkávání budou pokračovat i v dalších letech.

Hostitelské role se tentokrát ujala obec Sviny, pomyslná brána Borkovických blat, obec s množstvím pečlivě opravených památek, prostornou kruhovou návsí a venkovskými staveními v tradičním stylu selského baroka. Jednání zahájil dlouholetý starosta obce Ing. František David, který pohovořil o historii i současnosti Svinů, poté místostarostka Ing. Pavla Studnařová hosty formou fotoprezentace seznámila s místními památnými místy a také bohatým kulturním a spolkovým životem obce. Po tradičním „kolečku“, kdy každý ze zúčastněných pohovořil  o zkušenostech ze své kronikářské práce a novinkách v mateřské obci, přišel na řadu slavnostní okamžik – kronikář obce Řípec Mgr. Jaroslav Fišer se po bezmála devíti letech oficiálně rozloučil s dosavadní aktivní činností. Václav Jelínek panu Fišerovi poděkoval za dlouholetou vzornou kronikářskou činnost a předal zbrusu novou knihu Veselské století 1918-2018 köpa priligy.

Závěrečný blok již patřil neformálním vzájemným debatám všech zúčastněných, došlo i na ukázky kronik a kronikářských zápisů jednotlivých kronikářů a kronikářek z předešlých let. Přítomní si měli možnost prohlédnout také velkoformátovou kroniku obce Sviny, založenou v roce 1925 (do knihy se stále zapisuje) i s četnými přílohami, které připravila místní dlouholetá kronikářka Marie Davidová.

Foto: Zdenda Palkoska, kronikář obce Dynín

Setkání kronikářů Veselska 2018 se zúčastnili:

Veselsko – Václav Jelínek, kronikář města Veselí nad Lužnicí, Marie Davidová (Sviny), Mgr. Jana Havránková (Val), Milan Rauš (Újezdec), Zdenda Palkoska (Dynín), Monika Malechová (Bošilec), p. Kotrbová (Žíšov), Mgr. Jaroslav Fišer (Řípec) a jeho nástupkyně Monika Jedlinská.

Soběslavsko – Vlasta Hrošková (Dráchov) a Jan Kolář (Mezná).

Více informací a fotografie z úspěšné akce na:

www.kronikaveseli.estranky.cz a www.obecmezna.cz/kronika .

                                                                             Jan Kolář, kronikář obce Mezná na Soběslavsku.